Om hembygdsföreningen

Vislanda hembygdsförening grundades 1922 och är därmed en av de äldre föreningarna inom Kronobergs läns hembygdsförbund som grundades 1927. Initiativtagare var folkskollärare Nils Moberg i Mörhult. Medlemsavgiften var 1 kr. Ur det första protokollet: Föreningen kan ej upplösas så länge 10 medlemmar kvarstår. Skulle föreningen upplösas skall tillgångarna överlämnas till Vislanda kommun. Den första styrelsens ledamöter var tre folkskollärare och två lantbrukare. Redan samma år köpte man en tomt i Lindås och där placerades den ryggåsstuga man köpt för 100 kr. Stugan kom från Fållen och går nu under namnet “Fållastue”. Flyttning och upprustning finansierades med frivilligt arbete och ett banklån på 500 kr.

Hembygdsfester började man med från första året och det har fortsatt in i vår tid.

1926 inköptes torpet “Tillflykten” från Oby och flyttades till tomten i Lindås. Även denna byggnad finansierades med ett banklån på 600 kr. Båda dessa stugor står fortfarande kvar i ursprungligt skick på föreningens tomt strax nedanför Vislanda kyrka.

Under åren 1935-1936 och krigsåren 1939-1945 var verksamheten av olika skäl vilande.

1972 avtalades mellan Vislanda församling och Hembygdsföreningen att föreningen disponerar mangårdsbyggnad och ladugård i Skeppshult på den gård som Jenny och August Bengtsson donerat till församlingen.

Skeppshult har blivit föreningens hemvist och möjliggjort utrymme och plats för aktiviteter. I Skeppshult arrangeras bygdens valborg-och midsommarfirande, kulturdagar och övriga arrangemang.

Hembygdsgården är öppen efter överenskommelse. Kontakta någon i styrelsen.

Medlemsavgift är för enskild medlem 60 kr, och för familj 100 kr.
Avgiften kan sättas in på Bankgiro 5176-7911 eller Swish 1236067706
OBS Glöm ej notera namn och adress.

Styrelsen

Ordförande

Bertil Olsson
070-29 70 877
olssonbertil1939@gmail.com

Vice ordförande

Lars-Gunnar Waltersson (hemsida)
070-299 10 93
lasse.waltersson@gmail.com

Kassör

Ewa Rydström
070-399 10 18
ewa.rydstrom@telia.com

Sekreterare

Karin Brandi
070-67 64 372

Ledamöter

Sven-Gunnar Johansson
070 39 96 740

Peter Bogren
070-476 98 97

Lars-Roland Svensson
070-553 34 37

Birgitta Pettersson
070-14 72 264

Christina Wilhelmsson
070-66 84 792

Sari Rosvall
0708-178 323

Ann Marie Jarl
073-340 15 35